teoksia vuodelta 2006 :: Kirsi Tiittanen  
         
       
       
         
       
       
       
         
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
    englanti | suomi | kirsi.tiittanen@saunalahti.fi | ©  

Näyttelytiedote
Mizuko zuka – Mizuko jizo 5. - 29.10.2006

Jatkan teemaani hiljaisuuden paikoista ja tiloista. Nämä paikat ovat löydettyjä lasten hautoja – muistopaikkoja metsässä, jotka sattumoisin osuivat eteeni kävelyreittini varrella kuvausmatkalla Japanissa joulukuussa 2004. Näyttelyni on pieni huomionosoitus niille miljoonille lapsille, jotka eivät ole saaneet mahdollisuutta syntyä, kasvaa ja elää täällä. Myöskin haluan tuoda esille, että näiden lasten hautojen löytyminen vaikutti minuun suuresti – luonto oli temppelinä heille. Samanaikaisesti käyn läpi henkilökohtaista suruani – vanhempieni menetystä. Kotipaikkakunnaltani Keski-Suomesta löytyneet kivet projisoituivat minulle muistopaikoiksi heille. Työskentelyni on usein simultaanista eli kaksi paikkaa ja aikaa kohtaavat toisensa.

zuka

Jag fortsätter på mitt tema om stillhetens platser och rum. Dessa utgörs av barns gravar som man upptäckt, och som jag stött på av en slump, under en fotograferingsresa i december 2004. Min utställning är en hyllning till alla de miljoner barn, som inte fått en möjlighet att få växa upp och leva här. Jag vill också föra fram att upptäckten av de här gravarna påverkade mig starkt – naturen blev ett tempel för dem. Samtidigt går jag igenom min personliga sorg - mina föräldrars bortgång. Stenarna som jag funnit i min hemtrakt i mellersta Finland förändras till projektioner av minnesplatser ur deras liv. Mitt arbete är ofta simultant, dvs två platser och tider mötes.

Kirsi Tiittanen

zuka_2

zuka_3

zuka_4

zuka_5